Реализован семинар " Оснаживање наставника за васпитни рад" за чланове Учитељског друштва

Учитељско друштво Града Ужица је за своје чланове у РЦУ, 21. маја, реализовало семинар " Оснаживање наставника за васпитни рад", каталошки број 121, 8 бодова, Компетенцијa: K4,Приоритет: 4.

Семинар је похађало 29 учитеља из ужичких основних школа.

Аутори

др Жана Бојовић, професор, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Кагујевцу; др Јасна Максимовић, прфесор, Учитељски факултет у Ужицу, Униерзитет у Крагујевцу; Радица Благојевић Радовновић, психолог ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; Гордана Томоњић, педагог ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно

Реализатори

Радица Благојевић Радовновић, психолог, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; Гордана Томоњић, педагог, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно

Општи циљеви

Повећање компетенције наставника за превенцију и решавање васпитних проблема у складу са ЗОСОВ.

Специфични циљеви

Повећање знања о Законској регулативе васпитног рада са ученицима и родитељима; Обогаћивање знања настваника о моделима превентивног васпитног рада; Развијање вештина потребних за светодавни и инструктивни рад и коришћење језика позитивне дисциплине; Познавање како незадовољене потребе учениика утичу на понашање у школи; Овладавање вештинама коришћења стратегија у васпитном раду; Стицање вештина за партнерску сарадњу са родитељима у решавању проблема; Овладавање вештинама решавања васпитних проблема.

Теме програма

Васпитни рад, врсте и чиниоци; Законска регулатива васпитног рада са ученицима; Превентивни и интервентни васпитни рад; Модел наставника и васпитни стилови у раду; Како бити успешан у саветодавном и иструктивном раду; Дисциплина, самодисциплина и коришћење језика ,,позитивне дисциплине“; Стратегије у васпитном раду; Родитељи као партнери у решавању проблема; Кораци у решавању васпитих проблема.

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

 

 

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: [email protected]

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Мај 2020
П У С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми