Дарко Ранковић

стручни сарадник

Учитељски факултет – професор разредне наставе

 

Опис радног места:

  • организује семинаре из Каталога програма стручног усавршавања
  • испитује потребе за стручним усвршавањем у региону
  • комуницира са школама у региону
  • врши евиденцију података о одржаним семинарима за стручно усавршавање запослених у образовању