Ивана Јовановић

библиотекар – медијатекар

филозофски факултет – етнолог – антрополог

опис радног места :

  • одржава ресурсни центар
  • стара се о наменском коришћењу опреме и литературе
  • одржава компјутерску учионицу
  • контактира стручна удружења и библиотеке
  • сарађује са стручним удружењима и библиотекама
  • набавља стручну литературу
  • одржава контакте са експертима за појединачне стручне области
  • води евиденцију књига, брошура и часописа