Одржана фокус група у оквиру пројекта „Јачање безбедносних политика на локалном нивоу”

20. Септембра у РЦУ, реализована је фокус група на тему доприноса истраживању о стању локалне безбедности у Ужицу.

Процењивање и праћење стања локалне безбедности се врши у оквиру пројекта Мисије ОЕБС у Србији под називом „Јачање безбедносних политика на локалном нивоу”. Циљ пројекта је јачање улоге грађана у процесу реформи сектора безбедности у Србији. Резултати истраживања би ће бити предочени институцијама у Ужицу и требало да послуже приликом креирања и спровођења локалних политика и планова ради побољшања безбедности грађана и грађанки.

Извештај о стању безбедности биће доступан јавности до краја октобра 2017. године и објављен на сајту Ужичког центра за људска права и демократију (http://www.uecentar.com).