Одржан семинар "Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика"

  1. октобра у РЦУ, одржан је семинар "Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика",Компетенцијa: K3,Приоритет: 2, 8 бодова.

 

Семинар су похађали учитељи и наставници из ОШ " Алекса Дејовић " из Севојна.

 

Аутори

Весна Уѕелац, педагог, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин

Реализатори

Весна Уѕелац, педагог, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин; Смиљана Берар, психолог, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин

Општи циљеви

Оспособљавање наставника за васпитно деловање на формирање и развој самопоуздања личности детета и ученика.

Специфични циљеви

Развијање комуникацијских вештина наставника; редуковањем пасивне и агресивне комуникације у корист асертивне; Развијање способности наставника за добро слушање; Развијање способности наставника за спознавање сопствених искривљених уверења која утичу на способост наставника да делују васпитно на ученика; Развијање способности наставника за задобијање поверења ученика; Развијање самопоуздања наставника редуковањем улога у животу које их у томе спречавају.

Теме програма

Улога адекватне, асертивне комуникације у стварању здравог одрастања личности; КЕР модел когнитивне препреке и искривљена уверења која спречавају наставника да васпитно делује; Улоге у животу које нас спречавају да комуницирамо асертивно и васпитно делујемо; Значај доброг и активног слушања наставника за формирање и развој личности детета и ученика; Васпитно деловање наставника кроз различите облике рада са ученицима и родитељима; Подстицајна средства у васпитању.

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Број учесника

30

Трајање

један дан (8 бодова)