Одржан семинар "Aсертивном комуникацијом до успеха"

Учитељи и наставници ОШ Стари град из Ужица, у суботу, 9. децембра у РЦУ, похађали су семинар Aсертивном комуникацијом до успеха, каталошки број 92, Компетенцијa: K4, Приоритет: 4, 8 бодова.

Аутори

Весна Узелац, педагог, ЕГШ “Н.Тесла“, Зрењанин

Реализатори

Весна Узелац, педагог, ЕГШ “Н.Тесла“, Зрењанин; Смиљана Берар, психолог, ЕГШ “Н.Тесла“, Зрењанин

Општи циљеви

Оспособљавање наставника за примену асертивне комуникације као начина изграђивања ауторитета у раду са ученицима, родитељима и колегама.

Специфични циљеви

Развијање способности за конструктивно решавање конфликата, редуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног, разумевање и прихватање асертивних права, јачање толеранције на непријатност, јачање самопоуздања и одговорности, развијање веће осетљивостии разумевања за друге и развијање комуникацијских и других вештина и развијање способности за асертивно понашање у проблем ситуацијама.

Теме програма

Појам асертивности; Асертивна права и значај њихове примене у комуникацији; Типови асертивне комуникације и асертивне технике за избегавање манипулације; Начини упућивања критике и конструктиван начин решавања конфликта; Важност похвала за постизање успеха у васпитно-образовном раду

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Број учесника

30

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: [email protected]

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Јун 2020
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми