Одржан семинар "Од гласа до слова"

  • 31. марта и 1. априла уРЦУ, одржан је семинар Од гласа до слова, каталошки број 509, Компетенцијa: K1,Приоритет: 1.
    Семинар су похађали васпитачи, чланови Удружења васпитача Златиборског округа.

Аутори

др Мирјана Марковић, доктор дидактичко-методичких наука - језик и књижевност; Славица Томић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма; Слободанка Миловановић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма

Реализатори

др Мирјана Марковић, доктор дидактичко-методичких наука - језик и књижевност; Славица Томић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма; Слободанка Миловановић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма

Општи циљеви

Упознавање са садржајима и поступцима којима се остварују циљеви, задаци и игровне активности на развоју предвештина ране писмености усмерених да дете предшколског узраста природним путем открива писани говор.

Специфични циљеви

Упознавање са значајем интегрисаног приступа у систематском развијању основних језичких вештина; Упознавање са активностима којима се код деце развијају и негују вештине за развој говора и подстичу предвештине за развој и усвајање писаног говора; Упознавање са поступцима којима се код деце развија семиотички систем (симболи, покрет, гест, мимика; повезаност звука, гласа, покрета, речи и слике); Упознавање са играма које подстичу развој перцептивних способности, развој моторике, графомоторике и воде до сазнања да је слово знак за глас; Упознавање са разноврсним практичним искуствима којима васпитачи уводе родитеље у предвештине ране писмености; Указивање на особености рада у Припремном предшколском програму на увођењу деце у свет писане речи.

Теме програма

Слушај и изговори; Покажи; Разноврсне радно-игровне активности из праксе; Специфичности рада у Припремном предшколском програму; Текстуалне игре знацима; Графомоторика; Слово је знак за глас.

Циљна група

васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: [email protected]

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Јун 2020
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми