Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика

Викенд у РЦУ. Учитељи и наставници из ОШ Душан Јерковић, похађају семинар Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика, каталошки број 435, К2, П2. Установа која подржава семинар је РЦУ, а ауторке и реализаторке семинара су: Дивна Марковић, педагог, ОШ ,,Душан Јерковић'', Ужице; Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'', Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'', Ужице.

Општи циљеви Обучавање и подстицање наставника за примену различитих начина и критеријума вредновања постигнућа ученика у функцији њиховог напредовања унапређења квалитета учења и наставе.

Специфични циљеви Примена различитих инструмената за проверу образовних постигнућа ученика и анализирање резултата у циљу подстицања напредовање ученика; Кориговање сопствене праксе на основу анализе ученичких постигнућа применом различитих техника учења и облика рада; Упућивање наставника на начине оснаживања ученика да вреднују сопствена постигнућа; Процена потреба ученика за додатном подршком у раду на основу постигнућа; Како охрабрити незаинтересоване и немотивисане ученике да промене негативан став о сопственим способностима.

Теме програма Оцењивање као процес праћења и вредновања тока и исхода учења; Различити начини праћења и вредновања постигнућа заснованих на образовним стандардима; Како различите технике учења и облици рада подстичу постигнућа и
напредовање ученика; Приказ примера из праксе

Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи

Број учесника: 30

Трајање: један дан (8 бодова)