Семинар за наставнике из ОШ "Душан Јерковић"

Учитељи и наставници из ОШ Душан Јерковић из Ужица, током викенда у РЦУ, похађају семинар Од општих циљева наставног предмета до исхода наставног часа.


Семинар реализују: Светлана Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ „ Јанко Веселиновић„ Шабац; Гордана Марковић-Сакић, дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић” Лозница;

Област:

општа питања наставе

Компетенција:

компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви:

Унапређивање наставничких компетенција зa микропланирање наставе/учења оријентисане на исходе

Специфични циљеви:

Оспособљавање учесника: • да разумеју улогу и значај исхода; • да формулишу специфичне, оствариве, временски ограничене и мерљиве исходе, усмерене на активности; • да бирају и усклађују са исходима методе, ресурсе и релевантне активности ученика; • да планирају оцењивање и формулишу критеријуме за праћење и вредновање постигнућа на основу исхода

Циљна група:

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

Теме програма:

  1. дан ШТА ЖЕЛИМО И ОЧЕКУЈЕМО ДА УЧЕНИЦИ НАУЧЕ паузаУЛОГА ИСХОДА ЈЕ ДА ОМОГУЋЕ РАЗУМЕВАЊЕ И ОЛАКШАЈУ КОМУНИКАЦИЈУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКАпаузаОД ИСХОДА ЗАВИСИ ИЗБОР И ОРГАНИЗОВАЊЕ АКТИВНОСТИ УЧЕЊА
  2. данОД ИСХОДА ЗАВИСИ ИЗБОР ОДГОВАРАЈУЋИХ РЕСУРСА ЗА УЧЕЊЕ пауза ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА ИСХОДИМАпаузаАНАЛИЗА СКИЦА И ВИДЕО ЗАПИСА ЧАСА

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: office@rcu-uzice.rs

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Јул 2019
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми