Одржан семинар "Стрес у школи – превазилажење, промена"

У недељу, 23. децембра у РЦУ, одржан је семинар Стрес у школи – превазилажење, промена.
Теме семинара:појам и врсте стреса - стрес у школи,фазе стреса, симптоми стреса,позитивне стратегије за превазилажење стреса,могућности и видови подршке у превазилажењу стреса,
Аутори и реализатори семинара;дипломирани психолог Александра Јовановић Ђукић , Техничка школа „Радоје Љубичић“, Ужице,дипломирани психолог Драгана Ђурић , Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице.