Семинар за наставнике из Економске школе из Ужица

У суботу, 19. јануара у РЦУ, наставници из Економске школе из Ужица, похађали су семинар Од самовредновања до екстерног вредновања.
Циљ семинара: развијање културе квалитета, разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем установе и самовредновањем наставника, јачање компетенција наставника за примену метода и техника самовредновања.
Семинар су реализовале: магистар педагошких наука Александра Милошевић , Висока школа за васпитаче струковних студија, дипломирани педагог Данијела Негројевић , Пољопривредна школа ,,Љубо Мићић" Пожега.