Наставници из Ужичке гимназије похађали семинар у РЦУ

Наставници из Ужичке гимназије, 1. и 2. фебруара у РЦУ, похађали су семинар Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе, каталошки број 304.


Циљеви семинара: Унапређење компетенција наставника за примену савремених информационо комуникационих технологија у настави; Оснаживање наставника за употребу иновативних комуникација у сврху унапређивања квалитета наставе.


Аутори семинара:Јасмина Марковић, школски педагог, дипломирани професор педагогије, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Зорица Милојковић, директор, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Марија Петровић, професор српског језика, дипломирани филолог за српски језик, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Сузана Ристић, професор историје, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник.