Представљени наставни материјали за борбу против антисемитизма

14 .марта у РЦУ, одржана је презентација Наставних материјала за борбу против антисемитизма.
Едукативне материјале је представила, Весна Лучић, наставница историје у ОШ Стари град у Ужицу.

ОЕБС-ова Канцеларија за демократске институције и људска права (ОДИХР) у сарадњи са "Кућом Ане Франк" и другим партнерским организацијама је развила едукативне материјале за борбу против антисемитизма као средство, инструмент за подизање свести ученика и младих о овој појави. Наведени материјали су преведени и прилагођени у 15 европских држава и користе се у процесу наставе и учења.

На основу потписаног Меморандум о разумевању[1] између Министарства спољних послова, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства омладине и спорта Републике Србије и ОЕБС-ове[2]Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР) развијени едукативни материјали су преведени на српски језик и прилагођени околностима у Србији а у циљу даљег јачања партнерских односа, посебно у  спречавању појаве антисемитизма код ученика и младих.

Наставни материјали за борбу против антисемитизма су одобрени као додатно наставно средство решењем Завода за унапређивање образовања и васпитања, број 1639 – 3/2018 од 15.10.2018.