Одржан семинар „Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са образовним стандардима“

Учитељи и наставници из Ужица и околине, 16. марта у РЦУ, похађали су семинар „Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са образовним стандардима“, каталошки број 543.


Семинар су реализовале Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице.


Циљ семинара:обучавање и подстицање наставника за примену различитих начина и критеријума вредновања постигнућа ученика у функцији њиховог напредовања и унапређења квалитета учења и наставе.