Реализован семинар „Планирање и реализација наставних метода по фазама часа“

17.марта у РЦУ, учитељи и наставници из Ужица и околине, похађали су семинар „Планирање и реализација наставних метода по фазама часа“, каталошки број 533, једнодневни семинар, (8 бодова).


Циљ семинара: Оспособљавање учесника за планирање и реализацију наставних метода по фазама часа полазећи од типа часа, исхода, предзнања и индивидуалних карактеристика ученика уз подстицање мотивације за учење.


Аутори и реализатори: Небојша Јелисавчић, професор технике и информатике, Економска школа, Ужице; Биљана Миловић, дипломирани економиста, Економска школа, Ужице.