Одржан семинар Пројекти у предшколској установи

Током викенда у РЦУ, одржан је семинар Пројекти у предшколској установи.
Семинар је реализован у организацији Удружења васпитача Златиборског округа.

Теме програма:

1 дан

  • 1.1. Пројекти у раду са децом – значење
  • 1.2. Технике избора теме пројекта
  • 1.3. Праћење и посматрање и консултовање деце у функцији креирања садржаја пројекта
  • 1.4. Средина за учење и истраживање током рада на пројекту (физичка и социјална)
  • 1.5. Документовање и евалуација током пројекта као подршка за рефлексију и даље развијање програма

2. дан

  • 2.1. Формирање тимова и радних група
  • 2.2. Развијање пројекта на нивоу тима/радне групе
  • 2.3. Израда презентација пројеката и излагање
  • 2.4. Развојно планирање као системски приступ у развијању квалитета - путем пројеката
  • 2.5. Евалуација семинара

Ауторке и реализаторке семинара: Гордана Ђорђевић , дипл. педагог, спец. управљања прој., ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун; Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима, ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун.