Реализоване фокус групе " Запошљавање младих"

10. октобра у РЦУ, одржано је неколико фокус група са темом запошљавање младих у организацији Ужичког центра за људска права и демократију. Фокус групе су планиране активности пројекта “Локалне политике запошљавања у фокусу активних грађана” који се реализује у оквиру програма ”Активни грађани-боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју“. Циљ пројекта је: Успостављање нових пракси у систему доношења локалних политика у области запошљавања заснованог на: активном укључивању грађана и применом савременог концепта јавног заговарања.