Јавна расправа о предлогу Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године

20. децембра у РЦУ, одржана је Јавна расправа о предлогу Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године.


О предлогу Стратегије говорили су: представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,Тима Уједињених нација за људска права и представници Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.


Резултате евалуације претходне Стратегије и предлог циљева и мера новог стратешког документа, представио је, Владан Јовановић, експерт задужен за припрему документа.