Финансијско планирање и планирање јавних набавки за 2017. годину

Поштовани,

Овом приликом Вас позивамо на радионицу:

„Финансијско планирање и планирање јавних набавки за 2017. годину”

Место и време одржавања:

8. децембар 2016 године

РЦ за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице

Први део радионице је израда финансијског плана за 2017. годину.

У другом делу ћемо Вам представити законске, финансијске и нормативне оквире за израду плана набавки, као и планирање набавки на које се закон не односи.

У наставку радионице проћи ћемо кроз кораке у планирању набавки: предмет набавки, истраживање тржишта, процењена вредност набавки, избор поступка, рокови у поступцима јавних набавки и планирање јавних набавки које се реализују у две буџетске године.

Радионицу ћемо да завршимо са демонстрацијом рада у апликативном софтверу.

Сви учесници на радионици добијају сертификате.

Хајрија Бугујевци


Сертификовани едукатор и службеник за јавне набавке

Услови учешћа: 7.200,00 РСД (са урачунатим ПДВ-ом) по учеснику.

Сви учесници радионице остварују право на попуст од 20% на приручнике из наше едиције “Јавне набавке”. Преузмите наруџбеницу овде.

У цену котизације урачунато је: Присуство на радионици са припадајућим материјалом, освежење у паузи, као и заједнички ручак за све учеснике радионице.

Материјал за радионицу обухвата: ЦД са прописима и моделима аката, вежбанку са прибором за практичан рад.

Због ограниченог броја учесника, молимо Вас да се благовремено пријавите.
Маскималан број учесника по радионици је 36.

Програм радионице

Пријава за радионице