Одржан семинар „Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер“

  1. марта у РЦУ, одржан је семинар „Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер“, каталошки број 341, једнодневни семинар, (8 бодова), Компетенција: К1; Приоритет: 1.

Семинар су похађали учитељи и наставници из Пожеге, Пријепоља и Ужица.

Реализатори

Милена Вићевић, професор разредне наставе, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице; мр Славица Димитријевић, Дом за децу и омладину „Петар Радовановић“, Ужице; Драгослав Панић, професор разредне наставе, ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица

Општи циљеви

Обучити учеснике да препознају и елиминишу превазиђене методичке поступке у допунској настави и редефинисати методичку слику планирања и реалиације ове наставе како би се допринело њеном квалитету.

Специфични циљеви

Оспособити учеснике да препознавају сопствене погрешне поступаке при планирању и реализацији допунске наставе; Упутити учеснике у конкретна методичка решења реализације допунске наставе, од планирања до евидентирања; Представити учесницима заокружен методички поступак једног часа допунске наставе уз прирмер оперативног плана рада и писане припреме; Оспособити учеснике да владају техникама емоционалног оснаживања ученика одређених за допунску наставу као и њихових родитеља (старатеља); Обучити и мотивисати наставнике да рад организују употребом образовног рачунарског софтвера као савременог дидактичког медија са великим потенцијалима индивидуализације наставе.

Теме програма

Теоријски приступ допунској настави (ДН); Фазе у реализацији ДН; План рада ДН; Припрема за практичну реализацију часа ДН; Најчешће грешке у пракси; Могућности примене образовног рачунаског софтвера (ОРС-а) у ДН