Резултати ликовног и литерарног конкурса

Комисија за доделу награда у оквиру ликовног и литерарног конкурса,  коју су чинили  Дарко Ранковић и Данијела Илић Мићовић (за литерарни конкурс) и Филипа Баралића и Софије Бунарџић (за ликовни конкурс) на састанку одржаном дана 21. марта 2017 донела је

О Д Л У К У

ЗА ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС (од 11 пристиглих радова)

 

 1. награда: ЈЕЛИСАВЕТА ЦРНИЋ, ОШ „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II“ контакт телефон  031 / 513 679;

 2. награда: МИЛИЦА ЧУКАНОВИЋ,  ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“, УЖИЦЕ, учитељица НАДЕЖДА ПОПОВИЋ, контакт телефон  031 / 513 148;

 3. награда: СОФИЈА ЛУКИЋ, „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II“, контакт телефон 031 513 679;

 

и

 

ЗА ЛИКОВНИ КОНКУРС (од 54 пристигла рада)

 

 1. награда: МАРТА ГАВРИЛОВИЋ, ученица VIII 1, ОШ „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II “, УЖИЦЕ, контакт особа наставник ЗОРИЦА НИКОЛИЋ, телефон 031 513 467;

 2. награда: АНЂЕЛИЈА ЈОВАНЧИЋЕВИЋ, ученица I 5, ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“, УЖИЦЕ, учитељица ДРАГИЦА ЂУРОВИЋ, ТЕЛЕФОН 060 0542807;

 3. награда: ТЕОДОРА КАРАЈИЧИЋ, ОШ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“, СЕВОЈНО, наставник ГОРАН МАРКОВИЋ, телефон 064 2674621

 

Обе одлуке су донете једногласно.

 

У Ужицу, дана 21. Марта 2017.                                         Директор РЦУ Ужице

                                                                                       Милена Вићевић