Понуда за реализацију акредитованог програма "Стратегије суочавања са стресом"

АУТОРКЕ И ВОДИТЕЉКЕ ПРОГРАМА: Марина Вукотић, Ивана Копривица

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Општи циљ програма је да се ојачају капацитети запослених да на професионалан начин одговоре захтевима посла уз очување властитог менталног здравља.

Специфични циљеви програма обуке:

 • Продубљивање основних знања о изворима професионалног стреса и синдрома изгарања
 • Упознавање учесника са техникама за смањење стреса и превенцију изгарања на послу
 • Подизање нивоа свести о значају неговања здравих стилова живота и трагања за начинима за ублажавање ефеката стреса који ће бити по мери појединца

САДРЖИНА ПРОГРАМА

 1. Разумевање појаве стреса у радном окружењу и синдрома изгарања
  • Дефинисање основних појмова – професионални стрес и синдром изгарања и које последице има по здравље запослених
  • Препознавање извора професионалног стреса и изгарања на послу
 2. Стратегије суочавање са стресом и превенција изгарања на послу
  • Упознавање учесника са основним принципима асертивне комуникације
  • Упознавање учесника са основним принципима управљања временом
  • Упознавање учесника са основним принципима управљања променама
  • Упознавање учесника са техникама релаксације

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА

Програм је усмерен је на развијање општих компетенција (oпштих знања и вештина за препознавање и превенцију симптома професионалног стреса и синдрома изгарања) стручних радника и сарадника  у установама социјалне заштите и другим системима.

Јачањем компетенција за управљање стресом доприноси се континуираном професионалном развоју запослених али уз подизање нивоа свести о значају бриге о себи и очувању властитог менталног здравља. Јачањем наведених компетенција  доприноси се стварању услова за поштовање права корисника, у складу са основним начелима социјалне заштите и у крајњем исходу подизању квалитета услуга које се пружају корисницима у систему социјалне заштите.

Очекује се да ће на крају обуке учесници бити оспособљени да:

 • покажу свеобухватно разумевање појма професионалног стреса и синдрома изгарања;
 • препознају изворе стреса и ризике за развој синдрома изгарања;
 • покажу разумевање принципа асертивне комуникације;
 • покажу разумевање управљања временом;
 • покажу разумевање управљања променама;
 • покажу разумевање корака у примени техника релаксације и мотивисани да наставе са применом наученог

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ

Циљна група професионалца су стручни радници и сарадници, и управљачки кадар (координатори, директори, руководиоци) у систему социјалне заштите.  Такође, програмом могу бити обухваћени и професионалци и волонтери из других система (здравство, полиција, медији, запослени у јединицама локалних самоуправа, организацијама цивилног друштва...)

ПРЕДВИЂЕН БРОЈ УЧЕСНИКА У ГРУПИ

Тренинг је конципиран је тако да може да се одржи и за једну установу/организацију, али и за групу учесника који представљају више установа/организација или долазе из различитих система. Максималан број учесника по обуци је 25. 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ

Програм развија опште компетенције релевантне за унапређење квалитета система социјалне заштите. Крајњи корисници су сви корисници услуга социјалне заштите.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ

Нису неопходна предзнања.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ

Укупно трајање програма обуке је 1 дан, односно 6 сати (са паузама 8 сати).

У складу са бодовном  листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце Правилника о лиценцирању стручних радника („Службени гласник РС“, бр. 42/2013) учесник обуке оставарује 15 бодова.

ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ: 18. новембар (субота), Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52.

ЦЕНА ПО УЧЕСНИКУ: 3.850 динара (у цену су урачунати хонорари реализатора обуке, путни трошкови реализатора обуке, а за учеснике су обезбеђени материјал за рад, храна, кафа и освежење).

Уплате се врше на рачун РЦУ: 840–899668-52  Позив на број: 97-12-10089-742151-00-04-980

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 15. новембар 2017. године

Пријављивање се  врши на meil  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.