Одељенски старешина у савременој школи

29 и 30. октобра (субота и недеља)

„Одељенски старешина у савременој школи“, каталошки број 15,дводневни семинар, (20 бодова), Компетенција: К3; Приоритети:2.

Цена по учеснику:2.200,00 динара.

Рок за пријаву учесника: 26. октобар (среда)

Аутори

Милка Павловић, дипломирани психолог, стручни сарадник, Уметничка школа, Ужице; Славица Симић, дипломирани психоло, школски психоло, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ “Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“ Ужице; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог, стручни сарадник,Техничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, стручни сарадник - педагог, ОШ“Нада Матић“, Ужице; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог, стручни сарадник, ОШ “Алекса Дејовић“, Севојно - Ужице

Реализатори

Милка Павловић, дипломирани психолог, стручни сарадник, Уметничка школа, Ужице; Славица Симић, дипломирани психолог, школски психолог, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије,педагог, ОШ“Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“ Ужице; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог, стручни сарадник,Техничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, стручни сарадник - педагог,ОШ“Нада Матић“, Ужице

Општи циљеви

Повећање компетенције наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.

Специфични циљеви

Познавање подручја рада и улога одељењског старешине; Овладавање вештинама рада и сарадње са ученицима, родитељима и колегама(наставно и ненаставно особље) и локалном средином; Препознавање и употреба индикатора за вредновање и самовредновање рада одељењског старешине; Примена сазнања кроз практичан рад у изабраном подручју проблема.

Теме програма

Подручја рада и улоге одељењског старешине; Рад одељењског старешине са ученицима; Сарадња са колективом школе; Сарадња са родитељима; Самовредновање и вредновање рада одељењског старешине

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Број учесника

30

Трајање

два дана (20 бодова)

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: [email protected]

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Септембар 2020
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Акредитовани програми