Тестирање незапослених лица у оквиру ЕУ пројекта "UP-NoW"

25/26.08.2020. у просторијама Регионалног центра, Завод за вредновање квалитета образовања спроводи тестирање незапослених лица, у оквиру ЕУ пројекта "UP-NoW". 

Тестирање се спроводи из дигиталне, лингвистичке и математичке писмености, а тестови су доступни у папирној и електронској форми.