Реализован семинар "Обука за наставу Грађанског васпитања"

11. децембра у РЦУ одржан је семинар Обука за наставу Грађанског васпитања који су похађали наставници разредне и предметне наставе из Ужица и околине.

Аутори: Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница, Ужице; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић„ Чачак.

Циљ семинара: Развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву.