Реализован угледни час Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха

24. марта у РЦУ, реализован је угледни час - час одељенског старешине: Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха. Ауторке и реализаторке часа су Божана Јеверичић и Надежда Поповић, учитељице из ОШ Душан Јерковић из Ужица. 


Часу су присуствовали ученици, родитељи и колеге из школе. Углдни час је резултат похађања семинара Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер, који је реализован у РЦУ, 12. марта. Учеснице семинара су знање које су стекле на семинару примениле и поделиле са својим колегама, ученицима и родитељима у оквиру интерног стручног усавршавања.

Циљеви часа:

  • Формирање позитивног става према допунској настави
  • Елиминисање превазиђених методичких поступака у реализацији допунске наставе
  • Упознавање стереотипа који стварају аверзију према допунској настави
  • Идентификација тешкоћа које се јављају у организацији допунске наставе
  • Упознавање са добрим и пожељним решењима у планирању и реализацији допунске наставе
  • Развијање сарадничкох односа родитељ – наставник у вези са укључивањем ученика у допунску наставу