Игре у функцији подстицаја увођења деце у свет писане речи

Одржан семинар  " Игре у функцији подстицаја увођења деце у свет писане речи "

Удружење васпитача Златиборског округа, 22-23. априла у РЦУ, за своје чланове, организовало је семинар: "Игре у функцији подстицаја увођења деце у свет писане речи ", каталошки број 525,Компетенцијa: K2, Приоритет: 1.

Аутори

Данијела Недић, васпитач у ПУ „Наше дете“ у Шапцу; Андријана Јеремић, васпитач у ПУ „Наше дете“ у Шапцу

Реализатори

Данијела Недић, васпитач у ПУ „Наше дете“ у Шапцу; Андријана Јеремић, васпитач у ПУ „Наше дете“ у Шапцу

Општи циљеви

Утицање на процес стицања сазнања о речима, гласовима и словима код деце предшколског узраста богаћењем садржаја игара и активности, кроз интерактивне методе и облике рада; Оспособљавање васпитача за самосталну израду радионица.

Специфични циљеви

Подржавање и развијање дечјег интересовања за свет слова; Освешћивање васпитача у вези са значајем подстицања опажања за процес усвајања писаног говора; Преиспитивање сопствене праксе и увођење новина; Подржавање васпитаче да на интересантан начин омогуће деци да се припреме за усвајање писмености.

Теме програма

Развој опажања и мишљења деце; Улога игре у циљу увођења деце у свет писане речи; Радионице са децом

Циљна група

васпитач у предшколској установи

Број учесника

30

Трајање

два дана (16 бодова)